top of page

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama

1. Msds Neden Hazırlanmalıdır?


Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF), kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.


2. MSDS Formları Kimler Tarafından Hazırlanır?


MSDS hazırlayıcısı kişilerde Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF hazırlayıcısı)" sertifikası bulunması gerekmektedir. Geçerli sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

MSDS DÜKKAN bünyesindeki MSDS hazırlayıcı tüm uzmanlarımız TSE sertifikalıdır. Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


3.MSDS Formları Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır?


Yapılan son düzenlemeler ile Türkiye’de Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 No'lu resmi gazetede yayınlanarak SEA yönetmeliğine uyumlaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. MSDS formlarımızı 1907/2006 EC (REACH), Ek II - 1272/2008 CLP; 453/2010‛ ve “13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak düzenlemekteyiz.

Comments


Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
bottom of page