top of page
MSDS piktogramlar

MSDS (GBF) Nedir?

Bir güvenlik bilgi formu (GBF/SDS) veya malzeme güvenlik bilgi formu (MGBF/MSDS), ürün gözetim, iş sağlığı ve güvenliği  ve atık kontrol prosedürlerinin önemli bir bileşenidir. GBF biçimleri, ulusal gereksinimlere bağlı olarak bir ülkedeki kaynaktan kaynağa değişebilir.

GBF hazırlama; Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış olan yetkili GBF Hazırlayıcıları tarafından imzalı olarak yapılmaktadır. Türkçe'ye çevirilen GBF formları artık kabul görmemekte ve yetkili GBF Hazırlayıcıları tarafından hazırlanmaları resmi makamlarca talep edilmektedir. MSDS Dükkan personeli; bu yetkiye haiz sertifikalı kişilerden seçilmekte ve hizmet vermektedir. 

GBF'ler kimyasallar, kimyasal bileşikler ve kimyasal karışımlarla ilgili bilgileri kataloglamak için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. GBF bilgileri, güvenli kullanım talimatlarını ve belirli bir malzeme veya ürünle ilişkili potansiyel tehlikeleri içerebilir. GBF, kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı alana atıfta bulunmak için hazır bulunmalıdır.

Maddeleri fiziko-kimyasal, sağlık ve / veya çevresel risk temelinde düzgün bir şekilde etiketlemek de bir görevdir. Etiketler, Avrupa Birliği standart sembolleri gibi tehlike sembolleri içerebilir.

Bir madde için GBF; öncelikle genel tüketicinin kullanımı için değil, mesleki ortamda malzeme ile çalışmanın tehlikelerine odaklanmayı amaçlar.

Aynı ürün (örneğin, aynı şirket tarafından aynı marka isimleri altında satılan boyalar) farklı ülkelerde farklı formülasyonlara sahip olabileceğinden, hem ülke hem de tedarikçiye özgü bir GBF kullanmak önemlidir. Bir ürünün genel adı kullanan formülasyonu ve tehlikesi, aynı ülkedeki üreticiler arasında değişiklik gösterebilir.

Bizimle iletişime geçerek kimyasal içerikli ürünleriniz için siz de teklif alabilir; hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 

bottom of page