top of page

Hizmetlerimiz

Kozmetik Ürünlerde Hizmet Alanlarımız

 • Kozmetik UTS Firma Kayıt İşlemleri

 • Kozmetik EBS Firma Kayıt İşlemleri

 • Sorumlu teknik eleman kaydı

 • Kozmetik Firma Bilgileri Değişikliği (Unvan, adres, yetkili vb.)

 • Mevzuata Uygun Etiket Kontrolü veya Hazırlanması,

 • Ürün Bildirim İşlemlerinin Yapılması,

 • Kozmetik ürün ambalaj etiket bilgisi gönderme,

 • Bildirim Evraklarının Kurum Tarafına Sunulması ve takibi,

 • Eksiklik yazısı çıkan ürün hakkında bakanlığa başvuruda bulunma/eksikliği tamamlama başvurusu,

 • Ürün Bilgi Dosyası Hazırlanması ve gerekli analizlerin yapılması

Tibbi Cihazlarda Hizmet Alanlarımız

 • Tıbbi cihaz firma kaydı İşlemleri

 • Ürün CE sertifikasının incelenmesi ve mevzuata uygunluğunun belirlenmesi ve sisteme kaydı

 • Ürünün sınıfına göre gerekli diğer belgelerin incelenmesi ve sisteme kaydı

 • Tıbbi cihaz belge kayıtları ve takibi

 • Tıbbi cihaz ürün kaydı ve takibi

Deterjan, Kuvvetli Asit Baz Ve Hava Aromatize Edici Ürünlerde Hizmet Alanlarımız

 • Ürünün deterjan, kuvvetli asit baz veya hava aromatize edici ürün sınıflarından hangisine tabi olduğunun tespiti

 • Mevzuata Uygun Etiket Kontrolü veya Hazırlanması

 • Sertifikalı yetkili kişilerce MSDS formlarının hazırlanması

 • Ürün bildirimlerinin yapılması ve takibi

Bebek Bezi, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi Gibi Kağıt Ürünlerinde Hizmet Alanlarımız

 • Mevzuata Uygun Etiket Kontrolü veya Hazırlanması

 • Ürün bildirimlerinin yapılması ve takibi

İthalat ihracat permileri ile ilgili hizmet alanlarımız

MSDS (GBF) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları İle İlgili Hizmet Alanlarımız

 • Kimyasal içerikli ürünlere Sertifikalı kişilerce Türkçe olarak MSDS formu hazırlanması

 • İŞGÜM belgesi almak için gerekli şartlarda MSDS formu hazırlanması

 • Deterjan bildirimleri için MSDS formu hazırlanması

 • Kuvvetli asit baz bildirimleri için MSDS formu hazırlanması

 • Hava aromatize edici ürünler için MSDS formu hazırlanması

 • Ürün bilgi dosyalarında kullanılmak üzere MSDS formu hazırlanması

MSDS Dükkan
bottom of page